Home

Mitsen en maren bij plannen van Dorhout Mees

Mitsen en maren bij plannen van Dorhout Mees 23 december 2006.  Stichting Milieugroep Dronten heeft onlangs in een open brief aan de gemeenteraad van Dronten laten weten zich zorgen te maken over 'De Oostrand' van Flevoland; in reactie op de uitbreidingsplannen van Dorhout Mees.

Onderstaande de, ook aan BHZNet ingezonden, brief:

Zorgen over de Oostrand. Mitsen en maren bij plannen van Dorhout Mees

Dorhout Mees heeft recent een MER procedure (Milieu Effect Rapportage) opgestart voor de aanleg van een groot recreatie terrein met oa een buitenschaatsbaan. Tegelijk is een verzoek ingediend bij de gemeente Dronten tot wijziging van het bestemmingsplan van agrarisch in recreatief gebruik.

De Stichting Milieugroep Dronten vindt de aanleg van de 5 km lange openlucht ijsbaan een leuk en ambitieus plan. Maar er zijn ook bedenkingen en twijfels over andere aspecten.
Eén van de bedenkingen vloeit voort uit het feit dat er al een deel van de golfbaan is aangelegd , waarop nog de oude agrarische bestemming ligt en dat ook onderdeel is van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur).

Wettelijk mag de EHS alleen opgeofferd worden als het om bestemmingen gaat met een zwaarwegend algemeen belang zoals bv. de Hanzelijn. In dergelijke gevallen moet het verlies van natuur overigens wel gecompenseerd worden. Dat een golfbaan van zwaarwegend algemeen belang is valt al te betwijfelen, maar dat het verlies aan natuur niet gecompenseerd dreigt te gaan worden doet de Milieugroep en twee andere Natuurorganisaties steigeren.
Hoewel wij grote zorgen hebben over neveneffecten zoals lawaaibelasting, licht vervuiling is het toch vooral de vrijwel zeker te verwachten verkeersdrukte op de Harderdijk en op Karekietweg waar de Milieugroep zich zorgen over maakt. Deze wegen lopen dwars door belangrijke natuurgebieden met als gevolg dat veel dieren zullen sneuvelen in het verkeer.
De Oostrand is een gebied met veel mogelijkheden zowel voor de recreatie als voor de natuur maar óók met beperkingen.

Totaalvisie
De Milieugroep pleit al jaren (tevergeefs) bij de gemeente Dronten voor de ontwikkeling van een totaalvisie over de hele Oostrand ,van Harderwijk tot Roggebotsluis. Gelukkig heeft de Provincie in haar nieuwe Omgevingsplan dit gebied tot één van de speerpuntgebieden van Flevoland verklaard en gaat zij nu een gebiedsvisie ontwikkelen .

Deze zal echter pas over 2 jaar gereed zijn. Inmiddels verdringen vele projectontwikkelaars zich voor de deur van het gemeentehuis van Dronten. Er zijn inmiddels concrete plannen voor de bouw van : 350 vakantiebungalows bij Ellerhaven (oa in de EHS), 50 landgoedwoningen bij Biddinghuizen , een appartementencomplex “Zuiderzee op Zuid” in Harderhaven ,
200 woningen op Buitenplaats Veluwemeer , 259 luxe 2ewoningen op Harderwold , oa.
150 “ecolodges” bij Dorhout Mees. Tussen dat alles moet nog het Nationaal Evenementen Terrein (NET) komen voor steeds meer mega- festivals. Ook de al bestaande grote recreatiebedrijven willen allen fors uitbreiden. Tenslotte is in het Veluwemeer een boulevard gepland.

Wegennet
Het is duidelijk dat bij realisering van al deze plannen de capaciteit van het wegennet wordt overschreden . Maar ook zal de natuurlijke draagkracht van de omgeving worden overschreden.
Probleem is dat de gemeente Dronten aanvragen van projectontwikkelaars moeilijk kan weigeren zolang er geen wettelijk vastgelegde totaalvisie is. Een visie waarin helder de juridische kaders zijn omschreven wat wél en wat niet gewenst is in de Oostrand, is nu meer dan ooit nodig!
In feite is er nu een situatie waarin projectontwikkelaars, ieder met hun eigen (financiële) belangen , bepalen hoe de Oostrand er in de toekomst gaat uitzien.
Staatsbosbeheer heeft recent een goede visie over de Oostrand geschreven. Een nadeel hiervan is uiteraard het ontbreken van wettelijke kaders, waardoor het niet meer dan een discussie stuk kan zijn. Toch, het begin is er, wij hopen dat de gemeente de handschoen oppakt!


Stichting Milieugroep Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat