Home

Wegsleepregeling Lowlands

Wegsleepregeling Lowlands 14 augustus 2001.  De burgemeester van Dronten maakt bekend, hij op 13 augustus 2001 heeft vastgesteld de Tijdelijke wegsleepregeling Lowlands 2001.

In het besluit is geregeld dat voertuigen die in strijd met het verbod tot stilstaan op de Spijkweg zijn geparkeerd, kunnen worden weggesleept naar het evenemententerrein. De regeling geldt tussen de Bijsselseweg en de Enkweg en in de periode van donderdag 23 augustus 2001 om 16.00 uur tot maandag 27 augustus 12.00 uur. Het tarief voor het wegslepen van een personenauto bedraagt f 340,00. Het tarief wordt in bepaalde gevallen verhoogd. Een auto wordt slechts tegen betaling van het tarief teruggegeven.

De volledige tekst van het besluit kan worden ingezien in het gemeentehuis, De Rede 1 te Dronten, kamer 302 en op het politiebureau, Het Gangboord 62.

Dronten, 17 augustus 2001.

De loco-burgemeester van Dronten,
J.K. Holthuis

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat