Home

Rampenplan Six Flags vastgesteld

Rampenplan Six Flags vastgesteld 28 april 2003.  De burgemeester van Dronten maakt bekend dat op 25 april rampenbestrijdingsplannen zijn vastgesteld voor Six Flags Holland en het naastgelegen evenementen terrein aan de Spijkweg 30.

In deze plannen wordt beschreven op welke wijze hulpverleningsdiensten snel kunnen worden ingezet ter bestrijding van de gevolgen van een ongeval.

Het ontwerp van de plannen heeft ter inzage gelegen van 11 november tot en met 9 december 2002. Op 9 december is tevens een hoorzitting gehouden. De ingebrachte zienswijzen zijn in de plannen verwerkt.

Bezwaarschriften
De besluiten kunnen worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, De Rede 1. Tot en met 16 juni kunnen belanghebbenden tegen de besluiten schriftelijk bezwaar maken. U adresseert een bezwaarschrift aan de burgemeester van Dronten, afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 100, 8250 AC DRONTEN.

Bron: Gemeente Dronten

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat