Home

Europees geld voor evenemententerrein Ellerveld

Europees geld voor evenemententerrein Ellerveld 9 oktober 2013.  Voor de verbetering van de kwaliteit van het evenemententerrein Ellerveld in Biddinghuizen komt 750.000 euro aan Europees geld beschikbaar. Dit is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De provincie Flevoland stelt daarnaast 150.000 euro beschikbaar. Met het geld wordt een calamiteitenroute aangelegd en wordt geïnvesteerd in twee natuurlijke verbindingszones.

Nationaal
De gemeente Dronten werkt aan de verbetering van de kwaliteit van het evenemententerrein Ellerveld en wil het terrein geschikt maken als nationaal evenemententerrein. Er worden diverse extra voorzieningen aangelegd, zoals toiletten, douches, een busstation en horeca. Daarnaast komt er ruimte voor de ontwikkeling van recreatiewoningen.

Met de uitbreiding van voorzieningen is het totale terrein straks beter geschikt voor grote evenementen zoals Lowlands, wat een gunstig effect heeft op de werkgelegenheid in de regio.

Infrastructuur
Met het geld van de provincie en het Europese geld wordt de infrastructuur aangepakt: een calamiteitenroute ontsluit zowel het evenemententerrein als het recreatiepark. Ook komen er twee natuurlijke verbindingszones die de gebieden van Staatsbosbeheer ten oosten en westen van het terrein met elkaar verbinden.

Aanvang
Naast de middelen uit Europa en van de provincie heeft de gemeente Dronten €960.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zullen in november van dit jaar aanvangen en in het najaar van 2015 worden afgerond.

Bron: Provincie Flevoland

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat