Home

Politie noemt Lowlands 2014 geslaagd

Politie noemt Lowlands 2014 geslaagd 19 augustus 2014.  Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 augustus stond Biddinghuizen in het teken van het Lowlands festival. De organisatie van Lowlands en de betrokken veiligheidspartners politie, gemeente Dronten, Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie kijken terug op een geslaagd festival. In totaal zijn 122 mensen aangehouden die probeerden met drugs het terrein op te komen.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft alle drugsfeiten direct afgedaan. Er werden voornamelijk strafbeschikkingen en werkstraffen uitgedeeld. Strafbeschikkingen zijn geldboetes die worden opgelegd als je meer drugs bij je hebt dan toegestaan. Heb je hele grote hoeveelheden bij je, dan krijg je een werkstraf opgelegd.

Strafbeschikkingen
In totaal werd voor een bedrag van 30.525 euro aan strafbeschikkingen opgelegd. Daarnaast werd 489 uur aan werkstraffen opgelegd. Zeven zaken zijn geseponeerd, voornamelijk vanwege de geringe hoeveelheid. Hierbij werd de drugs wel in beslag genomen en vernietigd. Vijf zaken met minderjarige verdachten, die nooit ter plekke worden afgedaan, zijn overgedragen aan het arrondissementsparket, die deze zaken verder behandelt.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn in 2014 aanzienlijk meer uren aan werkstraf opgelegd. Het bedrag aan geldboetes was hoger dan in 2013 maar lager dan in 2012. Dit geldt ook voor het aantal aanhoudingen; vorig jaar in totaal 93 en in 2012 140 zaken.

Minder zakkenrollerij
Bij de aangiftepost van de politie op het terrein zijn in totaal 16 aangiften gedaan. Hierbij ging het voornamelijk om vermogensdelicten: zakkenrollerij en diefstal uit tentjes. Ook dit jaar is weer flink ingezet op preventie van dit soort delicten. Het aantal aangiften van diefstal van mobiele telefoons is opvallend veel lager dan in 2013; toen werden er 115 aangiften gedaan, dit jaar 4. Een persoon deed aangifte omdat zijn tentje in brand was gestoken.

EHBO
De EHBO heeft in totaal ruim 2500 mensen geholpen. Het ging vooral om behandelingen aan blaren en het verstrekken van pleisters. Ten opzichte van vorig jaar waren er dit jaar nauwelijks meldingen van insectenbeten.

De weersomstandigheden waren, op een enkele flinke bui na, goed. De uitstroom kwam, zoals ieder jaar, op zondag op gang. De meeste bezoekers vertrokken echter op maandag.

Bron: Politie Flevoland

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat