Home

Herinrichting Nationaal Evenemententerrein afgerond

Herinrichting Nationaal Evenemententerrein afgerond 20 juni 2014.  De herinrichting van het nationaal evenemententerrein Ellerveld bij Biddinghuizen is klaar. In vijf maanden tijd is een calamiteitenroute aangelegd en zijn er twee ecologische verbindingszones gerealiseerd om het verblijf voor de duizenden evenementenbezoekers zo aangenaam mogelijk te maken.

De herinrichting is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, gemeente Dronten en cofinanciering van provincie Flevoland. Stichting NET heeft vervolgens zonder subsidie een parkeerterrein aangelegd.

In de toekomst kunnen er nog diverse extra voorzieningen bij komen, zoals toiletten en douches. Daarnaast is er ruimte voor de ontwikkeling van recreatiewoningen. SBA projectontwikkeling BV wil aan de kant van het Veluwemeer 350 recreatiewoningen realiseren.

Infrastructuur
In het voorjaar van 2013 werd het bestemmingsplan Ellerveld onherroepelijk bevonden, waardoor een Europese bijdrage kon worden aangevraagd voor structurele herinrichting van het gebied. Met de feestelijke onthulling van het bouwbord door gedeputeerde Appelman en wethouder Van Amerongen half december 2013, werd de aftrap gegeven voor de verbetering van de kwaliteit van het Nationale Evenemententerrein Ellerveld.

De aanleg van een calamiteitenroute zorgt ervoor dat het evenemententerrein goed en veilig bereikbaar is. Daarnaast kan het door bezoekers gebruikt worden om bij een calamiteit het evenemententerrein en het recreatiepark snel te verlaten. De realisatie van twee ecologische verbindingszones, één gelegen tussen het evenemententerrein en de toekomstige recreatiewoningen op Ellerveld en één langs de Bremerbergdijk, zorgt ervoor dat de natuurgebieden aan weerszijden van het gebied verbonden worden. Daardoor hebben de verbindingszones een meerwaarde voor het Natura2000 gebied Veluwerandmeren.Werkzaamheden
De opruimingswerkzaamheden bestonden uit het verwijderen van ca. 11.000 m2 asfalt en ca. 18.500 m2 halfverhardingen. Voor de aanleg van de wegen is ca. 8.000 m3 grond ontgraven, vervoerd en verwerkt, ca. 7.500 m3 zand geleverd en verwerkt en is ca. 2.000 m3 klei aangebracht ten behoeve van bekleding nieuwe dijkoprit. Vervolgens is er ca. 7.000 m2 fundering en ca. 2.000 ton asfalt aangebracht voor de calamiteitenroute.

Wat betreft de ecologische maatregelen is er een duiker van ca. 50 meter aangelegd voorzien van aan weerszijde een faunavoorziening. Halverwege de duiker is een lucht-/lichtkoker aangebracht voorzien van een rooster. Ook zijn er 8 schijnduikers aangelegd voor het Waterschap Zuiderzeeland. Voor de aanleg van de ecologische zone langs de dijk is ca. 30.000 m3 grond ontgraven, vervoerd en verwerkt en voor de aanleg van de ecologische zone midden in het terrein is ca. 16.000 m3 grond ontgraven, vervoerd en verwerkt.

Wat betreft de groenvoorzieningen, er zijn ca. 300 elsen, ca. 3.000 heesters en ca. 500 rozenstruiken aangeplant en er is ca. 320 are gras ingezaaid.

Subsidie
De bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€ 750.000,-), de cofinanciering van provincie Flevoland (€ 150.000,-) en de bijdrage van gemeente Dronten (€ 960.000,-) hebben de werkzaamheden aan de infrastructuur mogelijk gemaakt. Voor dit project heeft de provincie Flevoland subsidie van de Europese Unie ontvangen in het kader van "Europa investeert in zijn platteland".


Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Dit is een website van BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen

Realisatie: Sybit - Software op Maat